Leader

Leader

Επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση ωφελούνται από το πρόγραμμα Leader 2017.

Το πρόγραμμα Leader σχεδιάζεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 με το πρόγραμμα «Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Η δράση Leader του ΕΣΠΑ αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι:

1. Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε επίπεδο πρόσκλησης.

2. Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Προϋπολογισμός πράξης
Η ενίσχυση θα αφορά στο 40% της επένδυσης αλλά, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι 80.000 ευρώ – 400.000 ευρώ, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Προϋπολογισμός δράσης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 266,6 εκατομμύρια ευρώ.
  • Προϋπολογισμός πράξης

Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων θα είναι:

Α) Κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

1) Ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχείων 5,4 και 3 αστέρων σύμφωνα με προδιαγραφές υπουργικής απόφασης 216/2015 (Β’ 10).

Περιορισμοί :

1. Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια , 20 κλίνες


2. Μέγιστη δυναμικότητα: 30 δωμάτια, 60 κλίνες

 

2) Ενίσχυση της ίδρυσης Οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (Camping) σύμφωνα με προδιαγραφές υπουργικής απόφασης 14129/2015 (Β’ 1476).

Β) Μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων

1) Ενίσχυση της ίδρυσης Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σύμφωνα με προδιαγραφές υπουργικής απόφασης 27715/2013 (Β’ 3118).

Περιορισμοί :

1. Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: 2

2. Ελάχιστος αριθμός κλινών: 10

 

2. Ενίσχυση της ίδρυσης Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων 4 και 3 «κλειδιών».
Σύμφωνα με προδιαγραφές υπουργικής απόφασης 21185/2014 (Β’ 2840)

Περιορισμοί :

Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες

3. Ενίσχυση της ίδρυσης Ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σύμφωνα με προδιαγραφές Π.δ. 33/79 (Α’ 10) και την Απόφαση του γενικού γραμματέα ΕΟΤ αριθμός 532249/27-07-94 (Β’ 616)

 

4. Τέλος ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με ειδικό σήμα εφόσον το σύνολο του νέου καταλύματος (αρχικό συν επέκταση) ανήκει στις κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης και τους περιορισμούς του άρθρου 4.

Προετοιμασία:

Μέχρι την τελική προκήρυξη όπου θα έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις οι υποψήφιοι επενδυτές οφείλουν να προετοιμαστούν με τις παρακάτω ενέργειες:

1. Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

2. Τοπογραφικό με όρους δόμησης

3. Τεχνικός έλεγχος για αδειοδότηση από ΕΟΤ

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια

5. Προϋπολογισμός κατασκευής, ιδία Συμμετοχή
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομία, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ).

Σύμβουλοι i-espa.gr

Παρέχουμε ασφαλή πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς.

Παρακολουθούμε τα έργα από την αρχή μέχρι την οριστική παράδοσή τους.

Έχουμε πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη και έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα σχέδια.

Η ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και έγκαιρη κατάρτιση του σχετικού φακέλου.

Η συμβολή και σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας είναι καθοριστική και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης του σχετικού φακέλου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό των σχεδίων που εγκρίνονται είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το ποσοστό των προτάσεων που υποβάλλονται.

Άρα η επιλογή της εταιρίας μας για το σχεδιασμό και την υποβολή της πρότασής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία στην παρακάτω φόρμα για να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, για την συμμετοχή σας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Leader.