ΕΣΠΑ Επιδότηση Τουρισμού

Πρόγραμμα Τουρισμού για υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΣΠΑ Επιδότηση Τουρισμού Τουρισμός

ΕΣΠΑ: Επιδότηση 50% για υπό σύσταση επιχειρήσεις Τουρισμού Εντός του Μαρτίου αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος επιδότησης για την ίδρυση -υπό σύσταση- πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Η δράση θα αφορά την ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως έξι μηνών από την έναρξή της. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μια…