Πρόγραμμα Τουρισμού για υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΣΠΑ Επιδότηση Τουρισμού Τουρισμός

Πρόγραμμα Τουρισμού για υφιστάμενες επιχειρήσεις

Ο ελληνικός τουρισμός ενισχύεται μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.

Οι δράσεις στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, στην ποιοτική αναβάθμιση τους, καθώς και στην αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Ξενοδοχειακές μονάδες

Δωμάτια

Κάμπινγκ

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Υπηρεσίες ξεναγών

Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων – μοτοσικλετών

Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων

και πολλές άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

2) Μηχανήματα – Εξοπλισμός.

3) Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

4) Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

5) Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€.

6) Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€.

7) Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€.

8) Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €.

9) Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη

10) Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Ύψος Σχεδίου

Ποσοστά Χρηματοδότησης

  • Χρηματοδότηση
  • Νέα Πρόσληψη
  • Δαπάνες

Σύμβουλοι i-espa.gr

Παρέχουμε ασφαλή πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς.

Παρακολουθούμε τα έργα από την αρχή μέχρι την οριστική παράδοσή τους.

Διότι έχουμε πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη και έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα σχέδια.

Διότι  γνωρίζουμε ότι η ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και έγκαιρη κατάρτιση του σχετικού φακέλου.

Η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστική και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης του σχετικού φακέλου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό των σχεδίων που εγκρίνονται είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το ποσοστό των προτάσεων που υποβάλλονται.

Άρα η επιλογή της εταιρίας μας για το σχεδιασμό και την υποβολή της πρότασής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία στην παρακάτω φόρμα για να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, για την συμμετοχή σας στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.