Σας Παρέχουμε Τις

Καλύτερες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η επιλογή της εταιρίας για τον σχεδιασμό και την υποβολή μιας μελέτης είναι το κλειδί για την επιτυχία.
Είμαστε η σωστή επιλογή.

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε μια ομάδα συμβούλων επιχειρήσεων με πολυετή πείρα στην κατάρτιση και διαχείριση επιχειρηματικών προτάσεων.

Ο κύριος προσανατολισμός μας είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακος Νόμος, Leader κλπ.) με μεγάλες δυνατότητες επιλεξιμότητας των πελατών μας.

Ποιοι Είμαστε

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Η Εταιρία μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Οικονομικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες
Κατάρτιση Τεχνικών Μελετών

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Σχεδιασμός και Υποστήριξη Διαδικτυακών Εφαρμογών)

Νομικές Υπηρεσίες
Νομική Κάλυψη Επιχειρήσεων

Διαπραγμάτευση Κόκκινων Δανείων