Διεκπεραιώσεις Συντάξεων ΕΦΚΑ

Καλέστε μας τώρα στο

211 411 2007

Διεκπεραιώσεις Συντάξεων ΕΦΚΑ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

• Καταμέτρηση των ενσήμων

• Γνωστοποίηση προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση

• Έρευνα

• Μελέτη

• Παροχή συμβούλων υπέρ των συμφερόντων του ασφαλισμένου

• Συγκέντρωση δικαιολογητικών

• Αίτηση για κύρια και επικουρική σύνταξη

• Παρακολούθηση της πορείας της σύνταξης έως την διεκπεραίωση της και έλεγχος της απόφασης